آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای پیشرفته جداسازی

آزمایشگاه‌های آموزشی

با توجه به اهمیت آموزش عملی و کاربردی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران دارای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های متعددی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با سرفصل دروس مصوب می‌باشد.  مشاهده بیشتر

با توجه به اهمیت آموزش عملی و کاربردی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران دارای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های متعددی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با سرفصل دروس مصوب می‌باشد.

آزمایشگاه‌های آموزشی

keyboard_arrow_up